Græsplæner

Græs – anlæg og pleje

Græsarealer er blevet et speciale hos Gug anlæg, ikke mindst det at reetablere plæner, og vi fik som Danmarks første anlægsgartneri udlært en Groundsman/ Greenkeeper ass.

Som medlem af Groundsman Association Denmark har vi mange gode sparrings-partnere og samarbejdspartnere, indenfor dette nicheområde.


Græsarealer kan inddeles i følgende kategorier;

 • Naturgræs kan fx være rabatter, på diger, overdrev, strand klitter og lign.
 • Brugsplæner kan fx være fællesarealer, virksomhedsgræs, legeplads-græsarealer, og lign.
 • Prydplæner kan fx være græsplænen i baghaven, græsarealer på kirkegårde, og lign.
 • Sportsplæner, kan inddeles yderligere i fx træningsbaner, opvisningsbaner, og kampbaner.
 • Vildeng, kan fx være områder der henligger som vild natur hvor der vokser vilde danske blomster, urter, stauder og lign.


Vi anlægger og plejer græs for blandt andet:

 • Virksomheder
 • Bolig og andels- foreninger
 • Kirkegårde
 • Idrætsforeninger
 • Private villahave ejere
 • Det offentlige

BEMÆRK: -En velanlagt græsplæne eller vildt naturgræsareal, bliver ikke bedre end det plejeniveau, man efterfølgende har for græsarealet.

Efter færdigudført arbejde, fremsender vi en plejebeskrivelse af det udførte arbejde, som kunden efterfølgende skal følge, for at opnå fuld garanti af det udførte arbejde.