Danske kirkegårde

Beplantnings og Brolægningsopgaver

At arbejde på de danske Kirkegårde er at arbejde med noget dansk kulturhistorie, og hos Gug Anlæg sætter vi en stor ære i at udføre vores arbejde med faglig stolthed og æstetisk sans.

Vi prioriterer altid at have et godt og konstruktivt samarbejde med menighedsrådene, konsulenter, kirkegårdsgartnere og arkitekter m.fl.

Vi udfører blandt andet:

 • Kampestensdiger, opsætning af nye diger samt omsætning af eksisterende diger om.
 • Belægninger, af fx flisebelægninger i beton og natursten, teglklinkebelægning og lignende.
 • Brolægning, af fx natursten, granit brosten, chaussesten, pigsten og lignende.
 • Trapper, fx i granit, brudsten, natursten og beton.
 • Beplantninger, fx hække og parterre af taks, buksbom, bøg, thuja med flere.
 • Træplantninger, fx allétræer, solitærtræer, prydtræer, stammede hække og lignende.

Vi sætter en stor ære i at udføre et godt fagligt stykke arbejde, uanset om vi skal plante 1 træ på kirkegården, eller vi skal reetablere 200m. kirkegårdsdige.

Efter færdigudført arbejde, fremsender vi en plejebeskrivelse af det udførte arbejde, som kunden efterfølgende skal følge, for at opnå fuld garanti af det udførte arbejde.

Vi har bla. udført arbejde for:

 • Volstrup Kirke
 • Hou Kirke
 • Hobro Kirke
 • Dokkedal Kirke
 • Ferslev Kirke
 • Central Kirkegården
 • Næsborg Kirke
 • Blendstrup Kirke
 • Mou Kirke
 • Hals Kirke
 • Solbjerg Kirke
 • Aalborg Kloster,
 • Voergård slot
 • m.fl.